Фотография

Галерия

ВАРНА ИЗПРАТИ ГОДИНАТА С НАЙ-ХУБАВИЯ ПОДАРЪК ЗА ГРАДА – УНИКАЛНО ИЗДАНИЕ НА МОРСКАТА СТОЛИЦА

28.12.2018

Най-успешната премиера на книга през м. декември събра във Фестивалния и конгресен център във Варна десетки известни имена на професионалисти с огромен принос за архитектурата и строителството на града. Забележителен резултат от работата на 23-годишното издателство „ФИЛ”, книгата „Варна. Архитектура и строителство (1944–1990)“ съдържа 128 страници, 338 фотоса, 157 биографии и 784 имена на архитекти, строителни инженери и техници.

Изданието беше представено пред многобройните творци и гости от Виолета Тончева с думите, че то „определено се откроява като най-пространното и професионално поднесено свидетелство за даденото историческо време. Един сериозен летопис, от който може да се съди за развитието на архитектурата и строителството не само във Варна, но и в цялата страна”.

Книгата проследява развитието на строителството и архитектурата при променените икономически условия през т.нар. социалистически период от 1944 до 1990 г. В изданието са документирани промените в планирането, проектирането и реализирането на многообразното строителство във Варна и региона на Девня. До 1944 г. градът не използва напълно своите естествени дадености, за да развие своя капацитет, въпреки възможностите да се разгърне като първокласен морски курорт, голям индустриален и културен център.

Изданието разглежда градоустройствената концепция на Варна и представя хронологично историята на всички емблематични сгради, построени в града и околностите през този период в областта на промишлеността, селското стопанство, битовите услуги и търговията, просветата и културата, здравеопазването, спорта, туризма, комуникационните връзки и транспортните съоръжения и т.н. Представени са биографиите на над 150 изявени варненски архитекти, строителни инженери и технически ръководители, пряко ангажирани с проектирането и строителството през разглеждания период. Използвани са лични архиви и спомени на архитекти и инженери от клуба на строителите ветерани към Строителна камара – Варна и Съюза на архитектите – Варна.

Главен консултант на изданието е инж. Христо Филипов – дългогодишен главен инженер на СД „Благоустройствени строежи“ и директор на БКС „Варненска комуна“, както и главен инженер на Община Варна през периода 1988–1990 г. Консултанти на различни етапи и раздели са ветераните инж. Любомир Попов, инж. Иван Величков, инж. Цветана Африканова, инж. Никола Ботев,  полк. Иван Курбанов, инж. Ячо Яков, както и арх. Димитър Стефанов. Отговорен редактор е арх. Венета Стоянова – дъщеря на арх. Нягол Петков, а рецензент е доц. арх. Станчо Веков – преподавател в катедра „Архитектура и урбанистика” на Архитектурния факултет към ВСУ „Черноризец Храбър”.