Фотография

Галерия

В РИМ-ТЪРГОВИЩЕ – ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА ДАРИТЕЛЯ

07.12.2018

На 5 декември 2018 г. в Славейковото училище за седми пореден път  се организира изложба посветена на Деня на дарителя, озаглавена „Съхранено за поколенията”.

Изложбата представя ценни дарения и постъпления свързани с бита на българина.

Целта на събитието е да благодарим на всички дарители, разделили се с част от своите лични вещи, архиви, снимки и др. и да популяризираме техния родолюбив жест. Без сътрудничеството между Регионален исторически музей – Търговище и гражданите на града и региона, се разпиляват множество исторически извори.

С физическото им унищожаване се губи частица от историята, която е малка, но неразделна част от националната ни история. Затова благодарим на всички съхранили и дарили „късче” история за постоянно съхранение в Регионален исторически музей – Търговище.

За едногодишния период от декември 2017 – до декември 2018 г. в музея са постъпили над 100 дарения. Заради тяхната културно-историческа стойност Регионален исторически музей - Търговище удостоява с грамоти над 50 дарителя.

Като благодарим на дарителите за сътрудничеството и доверието към нашата институция, колективът на РИМ – Търговище им пожелава здраве, дълголетие и успехи!