Фотография

Галерия

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „КОГАТО (НЕ) ЗАГЪРБВАМЕ КОНФЛИКТИТЕ: РОЛЯТА НА МУЗЕИТЕ“ В НВИМ

05.12.2018

На 11 и 12 декември 2018 г. (вторник и сряда) в Националния военноисторически музей на ул. "Черковна" 92 в София ще се проведе Международна конференция на тема „Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите“. Събитието се организира в  сътрудничество с Националния институт за музеите и публичните колекции (NIMOZ) на Полша – държава с целенасочена политика по отношение на съхраняване, интерпретиране и популяризиране на културно-историческото наследство.

В рамките на два дни ще бъде обсъдена обществената роля на музеите, интерпретиращи конфликтите, възможностите за по-широко интегриране на публиките към уроците на паметта и създаването на критично, а не едностранчиво отношение към историята предвид налагащата се глобална мобилност, технологични и социални иновации. Фокус на докладите и дискусиите ще бъде начинът за достъпно представяне и възприемане на историята и успешните практики и новаторски идеи за осъществяване на устойчиви и пълноценни връзки с музейните публики.

Сред участниците в конференцията ще бъдат заместник-директорът на Националния институт за музеите и публичните колекции на Полша Яцек Олбрихт, заместник-директорът на Музея на Втората световна война в Гданск проф. дин Гржегорж Берендт, д-р Бартоломей Бидон от Музея на полската армия, преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет, музейни специалисти от цялата страна.