Фотография

Галерия

БНК НА ИКОМ ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА ЗА ДИСКУСИЯ НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕОСМИСЛЯНЕТО НА МУЗЕЙНАТА ДЕФИНИЦИЯ

23.06.2018

Българският национален комитет на ИКОМ бе поканен от Председателя на инициативата Кръгли маси и диалози относно предизвикателствата и тенденциите за обществата и музеите на ИКОМ-централа и Постоянния комитет за дефиниция, перспективи и потенциал на музея да вземе участие в процеса на предефинирането на музейната институция. Целта е този процес да бъде базиран на споделените, но и дълбоко различни условия, ценности и практики на музеите в различни и бързо променящи се общества.

БНК на ИКОМ прие поканата и организира кръгла маса за дискусия на проблеми, свързани с преосмислянето на музейната дефиниция, която бе проведена на 18 юни т.г. в Националния военноисторически музей, София. В дискусиите участваха над 30 музейни специалисти, експерти и университетски преподаватели, които коментираха свързани с институцията на музея въпроси, предварително зададени от ИКОМ централа.

В рамките на кръглата маса бяха разгледани темите:

  • Какво смятате за най-подходящ и важен принос,който музеите могат да дадат на обществото през следващото десетилетие?
  • Какво мислите за най-силните тенденции и най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена вашата страна през идното  десетилетие?
  • Какви според вас са най-силните тенденции и най-сериозните предизвикателствапред музеите във вашата страна през следващото десетилетие?
  • Как според вас музеите трябва да променят и адаптиратнашите принципи, ценности и методи на работа през следващото десетилетие, за да посрещнат тези предизвикателства и да обогатят нашия принос?

Модератори на отделните дискусии бяха Екатерина Джумалиева, Тодор Петев, Светла Димитрова и Георги Вълчев. В тях участвахаНиколай Ненов – РИМ Русе, Борис Хаджийски – РИМ Пазарджик, Соня Пенкова - Национален военноисторически музей, Мирелла Дечева – РИМ София, Стефан Белишки – НХА, Калина Сотирова – БАН, Аделина Филева, Соня Алексиева – НБУ, Ирена Бокова – НБУ, Петър Делчев – ИКОМ, Петко Христов – ИЕФЕМ, Аксиния Бутева – Министерство на културата,  Мариана Маринова – РИМ София,  Яна Тодорова, Илиана Кацарова – СУ, Иван Василев – СУ, Симеон Недков – СУ, Валентина Ганева-Маразова – НБУ и др.