Фотография

Галерия

НАГРАДАТА В КАТЕГОРИЯТА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛЕН ПЛАКАТ ЗА СЪБИТИЯ - ЗА ПЛАКАТА НА ММФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО” 2017, СЛЕД НОВО ГЛАСУВАНЕ НА ЖУРИТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС READ&TRAVEL

10.05.2018

Журито на Националния конкурс READ&TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”) на Международното изложение „Културен туризъм 2018” – Велико Търново, отнема наградата в категорията „Най-оригинален плакат за събития в областта на културния туризъм” на община Шумен за плаката на Международният исторически фестивал „Доблест и слава” (2017 г.).

Наградата е  дискредитирана с участие на плакат с незаконно ползвана авторска рисунка  от интернет, без предоставяне на доказателства за авторски права върху изображението при наличието на жив автор – художникът на копираната рисунка на художника Джузепе Рава (Giuseppe Rava- Crusder Кnights). Участникът в конкурса  - община Шумен, е подведен от рекламната агенция на която е възложил изработването на плаката за Международния фестивал „Доблест и слава”, в област извън неговите компетенции. Рекламната агенция представила за изработен от нея плакат - плагиатско копие на рисунката на Giuseppe Rava, е получила заплащане от община Шумен за това, без да посочи името на автора на плаката или да докаже съавторство с носителя на авторския продукт.

Като изпълнител на поръчката на община Шумен, рекламната агенция носи пълна отговорност за действията си, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, вкл. по чл. 12: „Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице”.

След ново гласуване, журито отличава в категорията „Най-оригинален плакат за събития в областта на културния туризъм” за 2017 г., предложението на Община Варна - дирекция „Култура и духовно развитие” за плаката на Международния музикален фестивал „Варненско лято” 2017 (24 юни-24 септември). Известният плакат е включен за първи път в номинациите на конкурса, с ясно изписана на него 2017 година и неговата разпознаваемост до днес, се свързва с утвърждаването на най-старият музикален фестивал в България, един от фестивалите с най-дългогодишна традиция в Европа. Фестивалът е основан през 1926 г. - инициатор е Културно-просветно читалищно дружество - Варна с активното участие на Добри Христов, Панчо Владигеров, Васил Ставрев, Герчо Герчев, Иван Камбуров, Димитър Славов и др.

С решението си журито на Националния конкурс READ&TRAVEL („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”) на Международното изложение „Културен туризъм 2018” – Велико Търново, потвърждава предорганизаторите на конкурса и участниците, своята категорична позиция, че отличия се печелят не само с креативност, но и почтеност в проектите, посветени на културния туризъм. Десетките награди в шестте издания на конкурса от 2012 г. до днес, го доказват с професионализма и прозрачността на най-успешните национални участия в категориите на конкурса.