Фотография

Галерия

ПРЕДСТОИ МЛАДЕЖКО ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ ЗА ТАНЦОВИ ДВОЙКИ „НА ГЕРГЬОВДЕНСКОТО ХОРО”

17.04.2018

Гергьовден е един от най-големите празници в традиционната култура. През целия ден цари веселие и се играят гергьовденски хора.Oсновни участници в тях са младежите. Етнографски музей на открито „Етър” организира  надиграване с конкурсен характер, за да стимулира творческите способности, фантазия и танцови умения у младите хора.

Регламентът и целите включват:

Конкурсът предоставя възможност за популяризиране на традиционния фолклор и многообразието в танцовото изкуство.Конкурсът е без такса за участие, за да насърчи изявата на деца и младежи.

Какви са условията за участие:

Надиграването ще се проведе на 5 май 2018 г.  на площада пред църквата „Свето Богоявление“ в ЕМО „Етър”  с начален час – 11:00 часа. Конкурсната част протича в два кръга.

 Първи кръг:

І-ва възрастова група: Ръченица, Джиновско хоро, Дайчово хоро.

ІІ-ра  възрастова група: Тракийска ръченица, Добруджанска ръченица, Джиновско хоро и Дайчово хоро.

Втори кръг (за двете групи):

Шопска ръченица, Тракийска ръченица, Северняшка ръченица, Kопаница (Ганкино).

Право на участие имат представители на любителски клубове, формации за народни танци  и училища с ограничение до 21- годишна възраст.

Не се допуска участието на професионални  изпълнители. Участниците ще бъдат класирани в следните ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

- І-ва група от 13 до 16 год.

- ІІ-ра група от 17 до 21 год.

Забележка: За невярно подадена информация участниците няма да бъдат класирани.

Представянето в отделните танци е с времетраене до 2 минути. В деня на конкурса се тегли жребий за реда на надиграването.Облеклото на участниците задължително трябва да съдържа мотиви от традиционни народни носии.Разходите по пътуването и пребиваването в музея са за сметка на участниците.

Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикувана в страницата ни във фейсбук, начална страница на сайта на ЕМО”Етър” и  директен линк  тук.

Срок за подаване на заявките:20 април 2018 г.

Участниците в конкурса ще бъдат оценявани от професионално жури : хореограф, етнограф, музикален педагог. Журито оценява автентичността на танца и артистичността на танцьорите,  техническото им майсторство и оригиналността на изпълнението.

НАГРАДИ: във всяка от възрастовите групи „Танцови двойки” се получава  грамота  за I, IIиIII-то място, професионална фотосесия с обекти в ЕМО ”Етър” и парична награда в размер на:

І награда – 60 лв.

ІІ награда – 40 лв.

ІІІ награда – 20 лв.

Награда на публиката: определя се с анкета сред зрителите на надиграването.

Допълнителни награди (присъждат се по преценка на комисията):

Поощрителна награда за участници в неравностойно положение.

Награда за най-красив автентичен костюм.

Заявки за участие се приемат на e-mail: a.alexandrova@etar.bg  

или на адрес: гр. Габрово 5309, ул. „Ген. Дерожински“ № 144,

Етнографски музей на открито „Етър”. Лице за контакти : 0896 603 946 – Анна Александрова(информатор)