Фотография

Галерия

КАЛИН НИКОЛОВ ПРЕДСТАВИ НОВИ ТВОРБИ В ЕКСПОЗИЦИЯТА СИ „РЕКИ И ОБЛАЦИ" В ГАЛЕРИЯ „СЕЗОНИ”

03.02.2018

Галерия „Сезони“ представи Калин Николов, многостранен художник, който работи в областта на живописта, графиката, илюстрацията, карикатурата. Той е изкуствовед, автор на редица издания, посветени на българското изкуство.

Известният ученик на Борис Димовски сложи успешно творческо начало на 2018 година с откриването на изложбата си „Реки и облаци" през м. януари в галерия „Сезони" в столицата (http://www.galleryseasons.com/bg/event/88). Калин Николов е уредник на Графичния кабинет, хранител на фондове „Западноевропейска живопис и живопис от САЩ" в Националната галерия, но започва като художник на вестник „Вечерни новини". Оформител на много периодични издания и книги. За себе си казва: „Сигурно сте чували, че като ни питат какви сме, аз най-често казвам: журналист. Ако е имало журналистическа живопис, това е моята. Налагало ми се е да се боря за това още в началото, когато станах художник  във в. „Вечерни новини ". Дадоха ми бюрото на Радичков...".

Калин Николов е роден през 1956 г. в София. Завършва Художествена гимназия (1971-75) и ВИИИ „Николай Павлович" (1977-1983). Имал е самостоятелни изложби в София (1978, 1979, 1985, 1991, 1999, 2000, 2004, 2009, 2013), Габрово (2014, 2016), Хамбург (1984, 1988), Атина (1991), Будапеща (1996), Скопие, Щип, Прилеп, Охрид (2013-14), Димитровград, Сърбия (2015), Велико Търново (2017 г.) и др.. Участва в редица общи художествени изложби у нас и в чужбина. Работи в областта на живописта, графиката, илюстрацията, карикатурата, оформлението на книгата и на редица периодични издания - бил е художник на в. „Антени", в.„Вечерни новини", в.„Репортер 7", „LaStаda", „О писменах", сп. „Усури" и много други.

Автор е и на редица статии с изкуствоведска и историко-художествена насоченост, сред по-важните от които са: „Парашчук принадлежи на бъдещето" (1988), „Bulgarianscience-fictionartist" (1991), „EuropaunddienationaleKunstinBulgarien(VonderJahrhundertwendebiszudenfunfzigerJahren)" (1999), „Бели страници от художествения живот на Балканите" (2001), „KulturundZivilgesellschaftinBulgarienvonderzweitenHalftedes19. biszumfruhen20. Jahrhundert" (2003). Единствен ученик на Борис Димовски и продължител на неговото изкуство.