Фотография

Галерия

В МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ - ИЗЛОЖБА „ПОД ЗНАКА НА МЕРКУРИЙ“ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ

28.10.2017

„Под знака на Меркурий" е временна изложба, представяща  развитието на търговията в София и областта в хронологически порядък от Античността до кр. на ХХ в. Посредством музейни средства е изобразена ролята на София като търговски център от местно, регионално и национално значение, както и в контекста на европейската история.

Още от Античността търговските отношения се развиват в пряка връзка със специфичното местоположение на града – на кръстопътя от Западна Европа към Близкия Изток и от север към Средиземно море. Богатото Софийско поле е източник на селскостопански и занаятчийски стоки. Тези фактори обуславят София като търговски център (по-голям или с намалено значение) през целия период на съществуването й.

Важно място е отделено на търговските отношения в периода след Освобождението до кр. на 30-те год. на ХХ в. Тогава градът е столица на държавата и ролята му като икономически и търговски център става водеща за България. След Втората световна война и настъпилите политико-социални промени търговията изцяло се регулира от държавата. Периодично възникват неочаквани дефицити на различни стоки, най-много в сферата на широкото потребление. На пазара се предлагат основно артикули родно производство. Вносът от страните на социалистическия лагер. Има внос и по т. нар „второ направление” – чрез доларови плащания от страните зад „желязната завеса”. 

Понастоящем търговията е коренно различна. Водеща е глобализацията. Пазарът е залят със стоки от цял свят, а плащанията в брой се заместват от операции по банков път. Изложбата се посвещава на 90-годишнината от създаването на Общинския градски музей, сега Регионален исторически музей – София.

Националният политехнически музей съдейства на Музей за история на София за предстоящата изложба „Под знака на Меркурий“. Тя ще бъде открита на 31.10.2017 г. в експозицията на регионалния музей. Представено е развитието на търговията в София и областта - в хронологически порядък от Античността до края на ХХ век. Зрителите ще могат не само да видят автентични предмети от периода, но и да усетят атмосферата на пазарните дни по софийските тържища. Част от представените експонати са от фонда на НПТМ.