Фотография

Галерия

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

29.09.2017

Всяка година, през септември, в качеството си на пълноправен член на Европейския съюз, България отбелязва Европейските дни на културно-историческото наследство. Събитието се отбелязва в около 50 европейски страни с определени „Дни на отворените врати на историческите паметници“, чиито дати обикновено са през м.септември.

Началото датира от Франция през 1984 г., когато министърът на културата Жак Ланг, предлага третата неделя на септември да се обяви за Ден на отворените врати за историческите паметници. Целта е публиката да преоткрие множество сгради, музеи и местности и ценностите в тях.

По време на втората конференция на Съвета на Европа в Гранада, на 3 октомври 1985 г., Жак Ланг лансира проекта си пред министрите, отговорни за архитектурното наследство, на по–широка европейска основа.

През 1991 г., Съветът на Европа официално постановява създаването на движението „Европейски дни на наследството“, към което Европейският съюз се приобщава, поемайки мисията да координира международното му разпространение. По традиция 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, едновременно през м. септември насочват усилията си към популяризирането на културното наследство.

От 1999 г. инициативата се осъществява и в България с национален координатор Министерството на културата. Общоевропейската тема, под която преминават Дните през настоящата година, е „Наследство и природа: пейзаж от възможности“. Целта е да се насочи общественото внимание към значението на културното и природното наследство, както върху и приноса им за качествен живот и социално-икономически просперитет. В същото време темата поставя въпроса за взаимната зависимост между тях в процеса на опазването, осигуряването на достъп и популяризирането им.Домакин на официалните прояви по отбелязването на Европейските дни на наследството през 2017 г. е град Силистра (27-30 септември).

В Европейските дни на наследството, Регионален исторически музей – Търговище се включва с откриването на изложбата„От ръката тревненска”на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - гр. Трявна. От 27 до 29 септември 2017 г.  специалисти от музея (Магдалена Жечева, директор, д-р Тоня Иванова, главен уредник в отдел „Нова и най-нова история” и Диана Жекова, уредник в отдел „Етнография”) ще участват в Национална работна среща: “Добри практики: „Иновативни форми за опазване и представяне на културното наследство“ организирана от Министерство на културата и Регионален исторически музей – Силистра.

На 30 септември ще бъдат отворени със свободен вход Археологическата експозиция, Хаджи Ангеловата къща и Славейковото училище.