Фотография

Галерия

ПОДКРЕПА НА НАУЧНА ИНИЦИАТИВА ЗА КРАЙБРЕЖИЯТА

04.05.2017

На 8 май 2017 г. в Приморско се открива Първият европейски симпозиум:Проучване, опазване и управление набиоразнообразието на Европейските морски крайбрежия(RCMBES)”. В него ще вземат участие учени и водещи специалисти от България, Австрия, Испания, Италия, Казахстан, Обединени Арабски Емирства, Румъния, Русия, Турция иУкрайна.

По време на симпозиума в 7 секции ще бъдат представени 50 доклада и презентации, чиято тематика е от интерес за българските черноморски области и общини. За да се улесни трансфера на научните резултати е предвидено изпреварващо информиране на заинтересованите институции и организации, обещават организаторите ОПИМОС и ЕКОПАН.

Първият европейски симпозиум предвижда формирането на постоянна научна общност по проблемите на европейското крайбрежие, включително Черноморското.

Инициативата е приоритет на българската наука и има за цел формирането и устойчивото функциониране на авторитетен международен интердисциплинарен екип, който да подпомага европейските общини в управлението на биоразнообразието по крайбрежията им.

Симпозиумът се провежда под патронажа на акад. Никола Съботинов, председател на БАН в периода 2008 - 2012 г. Инициативата се радва на широка обществена и институционална подкрепа от БАН, университети, банки, фондации, общини, туристически фирми, сдружения, включително и Рибарското селище край Бургас чрез сдружението му „Морски сговор”.

На снимката: рибарското селище край Бургас пред завършване на процедура за обявяването му за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. Плетенето на рибарски мрежи тук е съхранено като хилядолетно умение на неговите обитатели. Прилежащата защитена територия е част от лагуна. Има изключително богата трофична база и забележителна орнитофална. Включена в границите на Натура 2000.(сн. Петър Ракаджийски).