Фотография

Галерия

НОВ БРОЙ НА СП. „БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР“

02.04.2017

Излезе от печат сп. „Български фолклор“ с тема на брой „Музеят: познание, интерпретация и съпреживяване“, Год. XLІІ, 2016, кн. 3, София на Българска академия на науките, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Съставители на изданието са Валентина Ганева-Райчева, Ирена Бокова.

В броя участват авторите проф. Франсоа Руег  (Швейцария) – „Етнографските колекции на мисионерите: каква е връзката със социалната антропология“; доц. Ирена Бокова  (НБУ) – „Музей и културен пейзаж“; проф. Николай Ненов –„Първи април в музея. Изграждане на желани образи, търсене на публики и политики за достъп до наследството“; доц. Соня Алексиева (НБУ) –  „Музеите – видими и невидими участници в туристическите изложения“; доц.Тома Томов (НБУ) – „Историческа възстановка или историческо „преиграване”; Иво Попов – Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите и др.

В  раздел „Публикувано“ проф. Мила Сантова участва с  Едно нестандартно представяне: Jean-François Gossiaux. Les débris épars du progrès. Évolutionnisme vs anthropologie. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2016. В раздел „Преглед“ Силва Налбантян-Хачерян представя: Европейска среща на експерти по нематериално културно наследство. Фестивал на наследството в Музея на открито в гр. Сентендре, Унгария, 14–16 май 2016 г.

Изданието на БАН специално акцентира на музеите, като множество от примерите в статиите са обвързани и с дейността и успехите на русенския музей. Снимката на корицата е дело на проф. д-р Николай Ненов, директор на русенския музей, направена преди седем години като илюстрация как младите хора и децата възприемат музея с помощта на мобилно устройство.