Фотография

Галерия

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ СБОРНИК „ВИНО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” НА ЦТК „ТРАКЕЯ”

01.03.2017

В Асеновград беше представен сборникът „Вино и културен туризъм”, издание на сдружението „Център за култура и туризъм ТРАКЕЯ”,  отпечатан с финансовата подкрепа на община Асеновград. В него са събрани докладите на участниците във форума „Вино и културен туризъм”, проведен през 2015 и 2016 г., който събра по идея на сдружението представители на централната и местната власт, бизнеса, научната общност, църквата и неправителствения сектор.

В сборника са представени доклади, презентации и маршрути на експерти и автори от различни области, както и производители на вино в Асеновград. Книгата е ценна със събраните изследвания на ресурсите за културен и винен туризъм, културните практики на местните общности, празниците, посветени на виното, примери за печеливш туристически продукт, свързан с виното.

При представянето на сборника, неговият съставител Васил Караджов, председател на ЦТК ТРАКЕЯ, подчерта необходимостта от популяризиране на културно-познавателни маршрути и културни атракции сред туристите и на нови възможности у нас за развитие на винения туризъм. По-силните партньорства между общини, бизнес и наука, както и по-голямата реклама за събитията, които представят виното и винените маршрути в региона и на Асеновград, са част от факторите, свързани с развитието на винения туризъм. В. Караджов разказа за „асеновградските манастири, които в миналото са поддържали големи винарски изби и са предлагали произведеното вино в магазините в града; за лозаро-винарските обреди в периода от засаждането, през ритуалното зарязване на лозята до гроздобера;  обичая „Вино от чешма“ в Асеновград и др. „Чудеса“ като това се случват на много места по света, обикновено - във винарски райони и всеки се опитва по свой начин да привлече вниманието на туристите. Именно такива събития са ресурс за привличане на повече посетители и туристи и в Асеновград”.

Сред идеите на „Центърът за култура и туризъм ТРАКЕЯ“ са „реализирането на работещ и печеливш туристически продукт, който да се осъществява на територията на асеновградски регион с цел винените маршрути да разкрият нови работни места, да повишат имиджа на града и да разширят познанията за историята и миналото на района и Родопите чрез културния туризъм”.

Сборникът „Вино и културен туризъм” (редактор: Пенка Караджова; графичен дизайн: Атанаска Миркова; Ламбриана Форева – художник корица) представя доклади, изследвания и презентации на участници във форумите от общини, музеи, университети и туристически сдружения от Пловдив и Асеновград.