Фотография

Галерия

ПРЕДСТОИ ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“

02.10.2016

Регионален исторически музей-Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“организират Третанаучна конференцияс международно участиена тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, която ще се проведе на 6 и 7 октомври 2016 г. в Габрово. Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.За участие във форума се събират специалисти от водещи музеи, университети, институти и архиви в РИМ-Габрово.

Старопланинският регион трайно е принадлежал към историята на българските земи и българската държава. Географски, Балканът има защитна роля за населението от двете му страни, източник е на суровини и е важен кръстопът през различните епохи.

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион; като се представят достиженията на науката и се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически и етнографски план.

Във форума ще участват 40 специалисти от водещи университети, институти, музеи и архиви в страната. Със свой представител в конференцията ще се включи и полския Лодзки университет. Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в нов том от поредицата „Известия на Регионален исторически музей–Габрово“. С научния форум се продължават проявите, свързани с изучаването на историята и културата на Старопланинския регион и техните измерения в национален мащаб.

В дните на конференцията проф. д-р Петко Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ще представи Трети том от „Известия на Регионален исторически музей–Габрово“, в който са намерили място статиите от втората национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”.