Фотография

Галерия

ПРЕДЛАГАТ ЮНЕСКО ДА ОБЯВИ СТОЙНА КРЪСТАНОВА ЗА ЖИВО ЧОВЕШКО СЪКРОВИЩЕ

14.09.2016

Стойна Кръстанова е едно живо човешко съкровище. Повече от половин век 93-годишната жена е изучавала, популяризирала и върнала към живот стари текстилни, използвани от хората преди столетия, но забравени днес. Стойна Кръстанова е достигнала такова ниво в своето изкуство, че е трудно да го оцениш. Материални предмети, с втъкана в тях духовност.

Етнографски музей на открито „Етър” и фондация „Стойна Кръстанова” подемат инициативата ЮНЕСКО да обяви 93-годишната българка за „Живо човешко съкровище”. Процедурата е сложна, необходимо е да се преминат много етапи пред български и наднационални институции. Посетителите на изложбата „Възкресени тъкачни техники”, която бе открита в началото на септември т.г. в ЕМО „Етър”, също се увериха, че си заслужава тези стъпки да се извървят.

„Това е бутикова изложба, за ценители. Но дори хора, които не са изкушени от тъканите могат да видят тяхната стойност”, каза доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър” при откриването на експозицията.Изложбата, представена в ЕМО „Етър” е първата дейност на фондация „Стойна Кръстанова”. Целта е да се покажат традициите на текстилното изкуство и неговото развитие в съвременността.

Защо изложбата беше уникална? На основата на древните текстилни техники, които Стойна Кръстанова изучава и популяризира, тя създава съвременни предмети – такива каквито всяка жена би искала да притежава. Една снимка в книга, показваща полуразрушена тъкан с коптска текстилна техника, дава възможност на Стойна Кръстанова да върне към живот и този тип изкуство. Тя работи само с естествени материали и създавайки материална красота, помага на човешкия дух да се извиси…

Стойна Кръстанова е родена на 31.12.1923 г. в с. Гълъбово, област Пловдив. Тя е член на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти от 1968 г. Дълги години работи активно в областта на текстилните занаяти (везба и тъкани), пресъздавайки българското културно наследство. Като осъзнава необходимостта от съхраняване и предаване на опита си, тя има над 50 ученици от следващите поколения.

Майсторката Стойна Кръстанова е доказала своя талант и творческа изява чрез участието си в многобройни изложби у нас и в чужбина. Тя е представяла свои произведения и в шест самостоятелни изложби (през 1973, 1976, 1979, 1985, 2001, 2009 г.). За нейните високи достижения недвусмислено говорят множеството награди - диплом и златен медал за високи постижения в областта на народните художествени занаяти (1985, 1987, 1988 г.), сребърен орден на труда, а през 1987 г. получава и званието "заслужил майстор на народните художествени занаяти".