Фотография

Галерия

ПРЕДСТАВИХА В КАРТА РИБАРСКОТО СЕЛИЩЕ НА БУРГАС

22.08.2016

Българската картографска асоциация е национален представител на страната ни в Международната картографска асоциация (ICA). Тя обяви на своята страница http://cartography-gis.com/maps_bca_bg/, издаването на първата туристическа карта на Странджа и крайбрежието й, отговаряща  на европейския  картографски стандарт. Това става през Международната година на картата - глобална инициатива на ООН. Картата на Странджа е издадена под специалния логотип на организацията - знак за отличие и препоръка за информационен оборот. Тези достойства на новия инструмент за развитието на туризма в Бургаска област, превръщат отбелязването на всеки обект на картата в признание.  

„Поставянето на картата” на Рибарското селище край Бургас – по време на процедура за включването му в световната листа на ЮНЕСКО е авторитетна подкрепа от българската картография. Бургаската кандидатура „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив“,вече може да бъде локализирана на европейска карта.

По вековна традиция, картографите са получавали своя статут от суверена и създадените от тях изображения винаги са  имали стойност на предписания и норма. Не случайно, Организацията на обединените нации в Ню Йорк, има специален картографски отдел и колекция. Ще припомним, че само преди една година, тя бе обновена и попълнена с щедро дарение на Българската картографска асоциация, предадено  чрез Министерството на външните работи на Р.България.

Екземпляри от новата карта на Странджа и нейното крайбрежие бяха връчени на Димитър Янчев – председател на сдружение „Морски сговор”, а в негово лице - на всички жители на Рибарското селище. В новите издания на картата, Рибарското селище ще бъде представяно с отделно информационно каре, като значима културна атракция по южното ни крайбрежие. (илюстрация: отсечка от картата с Рибарското селище - знак за крайбрежно образувание и пристанище.(картография и проект: КАРТПРОЕКТ и ГЕОПАН)