Фотография

Галерия

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИ ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА

06.08.2016

В Нов български университет вече работи голям Център за книгата, който обединява Библиотеката, Издателството, Университетските архиви и отдел „Книжарници и книгоразпространение“. Целта на новата структура е да бъде модерен културен и информационен център, който ще разпространява образователните и научно-творческите постижения на университета, обединявайки работата на доказани университетски звена. Работата на центъра ще надхвърли границите на университета и ще бъде обърната към дейности, полезни за университетското образование в национален и международен мащаб.

Библиотеката на НБУ е носител на престижните награди „Библиотека на годината“ на Българска библиотечно-информационна асоциация (2013 г.) и на Националната награда „Хр. Г. Данов“ в категория „Библиотеки и библиотечно дело“ (2007 г.). Библиотеката разполага с богат фонд от книги, филми, списания, вестници, звукозаписи на различни езици във всички области на знанието.

Ценно притежание са личните библиотеки на видни български и чужди учени, дарени на университета от самите тях или от техни наследници. На разположение в модерна  читалня, наречена на името на един от първите ректори на НБУ – проф. Иванка Апостолова, д.н., са личните библиотеки на проф. Георги Михайлов, проф. Магдалина Станчева, Атанас Славов, проф. Александър Фол, проф. Питър Блек, проф. Цеко Торбов, проф. Ричард Шнайдер, акад. Вера Мутафчиева, акад. Иван Дуриданов, проф. Пламен Цветков и проф. Боян Ничев.    

Всяка година Библиотеката на НБУ поддържа абонамент за бази данни с електронни книги и списания на водещи издатели като EBSCO Information Services, World Advertising Research Center, Alexander Street Press, Encyclopædia Britannica, ProQuest, Psychoanalytic Electronic Publishing, American Psychological Association и много други. Базите данни могат да се ползват и извън университетската мрежа. Библиотеката осъществява програма за дигитализация на документи, поддържа Научен електронен архив на НБУ и от дълги години работи по проект за осигуряване на достъп до книги на незрящи хора.

Всеки, който изяви интерес, може да стане читател на Библиотеката на НБУ. Потребителите могат да се възползват от широка гама услуги като заемане за дома, анализ на цитиране, тематична библиография, редакция на библиографски списък, доставка на книги и статии, достъп до специализирани софтуерни продукти, разпечатване на триизмерни модели и други. Библиотеката организира обучения за развитие на информационната компетентност, предназначени за студенти, докторанти и преподаватели. Съвместно със студенти от университета  през ваканциите Библиотеката осъществява инициативата „Играя и зная“.             

Издателството на НБУ е сред първите най-големи университетски издателства в България. Специализирано е в издаването на учебна и научна литература, рекламни и информационни издания, каталози и албуми, университетски периодични издания. Средната статистика показва, че през последните десет години за всеки 7 дни в НБУ се създава нова книга. Сред известните университетски поредици е колекцията “Аrtes Liberales – книги по общо образование”, включваща световно утвърдени учебници по основни природни и хуманитарни дисциплини, а също и книги по съвременни области на знанието. Сред книгите в поредицата е учебникът, който се използва във всички университети, „Психология“ на Джон Сиймън и Дъглас Кенрик и също толкова популярните „Византия – позната и непозната“ на Тома Томов, „Светът през ХХ век“ на Пламен Цветков, „Цивилизации и религии“ на Мира Майер.

Значими издателски проекти са поредицата „Университетска библиотека” и поредицата „В градината с розите”. В „Университетска библиотека” се публикуват уникални текстове, достигнали до университета по волята на щедри дарителства, които на свой ред достигат до читателите си, благодарение на дълги проучвания, реставрации и грижи, положени за тях в Университетските архиви на НБУ. „В градината с розите” се нарича общоуниверситетската поредица, която публикува академичните лекции, произнасяни при тържествени случай в НБУ, съхранила говоренията-събития на Томъс Сибиък, Волфганг Изер, Ричард Рорти, Юлия Кръстева, Жил Липовецки, Лорд Ралф Дарендорф и много други.

Двете най-нови университетски поредици са – „Европа - разбирана и правена”, която носи името на книгата на проф. Богдан Богданов и е създадена по идея на проф. Жил Руе, работил като аташе по университетското и научното сътрудничество към Посолството на Франция в България. Поредицата е съвместен проект между Нов български университет, Френското министерство на външните работи и европейските въпроси и Френския културен институт. Втората издателска поредица е „Какво значи всичко това?” – представяща кратки философски текстове – текстове-въпроси и текстове-отговори, манифестно носещи динамиката на изказаното от Чапек по отношение на книгите: „съществува критика на книгите и един бог знае дали това е добро или зло, сигурно е само едно, че трябва да имаш наистина много търпелив дух, та когато някой те удари по едната книга, да му предложиш другата”.

Сред книгите на Нов български университет са преводите на големите старогръцки текстове: „История” на Херодот в превод на проф. Петър А. Димитров, д.н., пълното издание на „Диатриби” на Епиктет в превод на проф. Богдан Богданов, д.н., новият превод на „Държавата” на Платон, направен от гл. ас. Георги Гочев.

Някои от книгите на Издателството на Нов български университет през годините за първи път в България представят и въвеждат непознати дотогава научни области, какъвто е примерът със семиотиката, антропологията, когнитивната наука, връзките с обществеността. Учебниците на Нов български университет са сред най-търсената университетска литература, следващи модерни подходи за усвояване на знания. НБУ е разработил най-богатата учебна литература в областта на икономиката и екологията, която първоначално се създава с цел да обслужва дистанционните програми на университета. НБУ има две периодични издания – списанието за университетска култура “Следва” и в. “Университетски дневник”, който през изминалата година чества своя 20-годишен юбилей.

Издателството на Нов български университет е носител на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели - за цялостна дейност и на две награди за най-добър уебсайт в категория „Култура” на Международния медиен фестивал в Албена. 

В Центъра за книгата на НБУ влиза и Университетският архив, основната задача на който е да отговаря за дарени на университета документи, да оформя лични фондове на преподаватели на НБУ, както и на изтъкнати български учени, писатели и артисти. Университетският архив на НБУ е замислен като отворена за публичен достъп академична среда, която произвежда и конкретни резултати от изследванията върху българската история, наука и култура. 

Директор на новия Център на книгата на НБУ е Надя Терзиева, а подструктурите в него ще бъдат ръководени от Радостина Тодорова – директор на Библиотеката, д-р Веселина Василева – директор на Издателството на НБУ, Иван Звънчаров – директор на Университетски архив, Тодор Топалов – Книжарници и книгоразпространение.