Фотография

Галерия

КНИГИТЕ, ИЗДАВАНИ ОТ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ ИМАТ МЯСТО НА ТЪРГОВСКИЯ ПАЗАР

08.06.2016

Първи национален панаир на музейната книга се провежда на 10, 11 и 12 юни в Етнографски музей на открито „Етър”. Институтът за приложна музеология, Етнографският музей на открито „Етър”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и издателство „Фабер” са институциите, които организират Първия национален панаир на музейната книга.

Събитието има за цел да популяризиракачествените изданияна българските музеи и галерии. Организаторите са убедени, че сборниците с научен характер, които тези институции издават, заслужават да бъдат по-разпознаваеми и продаваеми у нас и в чужбина.

На 10 юни следобед е предвидено провеждането накръгла маса „Музейната книга в пространството на съвременните културни общувания” с модератор проф. д-р Николай Ненов. Доц. д-р Евгения Русинова от Университета по библиотекознание и информационни технологии ще представи своето виждане върху темата „Музейните издания: маркетингови и PR функции”.Чл.-кор. проф. Васил Николов от НАИМ ще говори за „Музейната археология: научното изследване и неговото публикуване”. 

Виждането си върху процесите, които движат „Етнографската тематика в съвременната музейна книжнина” ще представи проф. д-р Николай Ненов от Регионален исторически музей – Русе. Проф. д.и.н. Вера Бонева от Институт за приложна музеология ще изнесе доклад на тема „Националните музеи в България: академичен профил и книжовно издателска дейност”. Участниците в кръглата маса ще научат каква е научната продукция и издателската дейност на Регионалния исторически музей в Кюстендил от неговия представител Валентин Дебочички. „Академично издателство и музей: съдържателно взаимодействие с добра перспектива”, това е темата на доклада на проф. д.п.н. Тодор Галунов от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий”.

От особено значение за Първия национален панаир на музейната книга е 11 юни. През целия ден на територията на ЕМО „Етър” ще се осъществява търговска дейност и обмен на музейни книги и сувенири. Предвидено е да се реализират срещи и договаряния между представители на различни издателства и музеи.

В 10.00 ч. ще бъде обявено официалното откриване на форума, по време на което ще бъдат прочетени поздравителните адреси от страна на Вежди Рашидов, министър на културата, Таня Христова, кмет на Община Габрово, проф. д-р Христо Бонджолов – ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Борис Хаджийски, директор на РИМ – Пазарджик и председател УС на Сдружение „Български музеи“, доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър“ и  Нейко Генчев, управител на Издателство „Фабер“ и съпредседател на Института за приложна музеология.

На 11 юни в ЕМО „Етър” може да се разгледа арт ателие на художници-докторанти по изобразително изкуство във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". От 13.00 ч. на откритата сцена в ЕМО „Етър” ще бъде показан спектакъла „Равноденствие", едно представление на артистичен екип към Сдружение „Артпиерия”, Бургас.

През този ден от панаира предварително обявено жури ще събере данни за осъществената търговската и обменна дейност. Целта е отличаване на участници в три категории:

1. Най-стара музейна книга, продадена/обменена на панаира

2. Най-добре оформена и издадена музейна книга

3. Цялостно представяне

През последния ден на панаира - 12 юни, ще продължи търговската дейност и обмена на музейни книги и сувенири, срещите и договарянията между представителите на издателства и музеи. Преди закриването на форума ще бъдат представени творбите, създадени в арт ателието, а от 12.00 ч. ще бъде показанспектакъла „Клюки от старо българско село” по мотиви на разкази от Чудомир. От 12.30 ч. до 13.30 ч. е официалното закриване на Панаира на музейната книга, по време на което ще бъдат обявени резултатите от осъществената търговската и обменна дейност между музеи, галерии и издателства.