Фотография

Галерия

ПАРЛАМЕНТАРНО ВНИМАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ

03.05.2016

Комисията по икономическа политика и туризъм с председател инж. Петър Кънев и Комисията по културата и медиите с председател Полина Карастоянова към 43-тото Народно събрение на Р. България проведе среща с Българската картографска асоциация. Срещата е своеобразна кулминация на поредицата от прояви, които страната ни организира по повод обявената от ООН Международна година на картата (2015-2016).

Основната тема на срещата бе геопространствената информация в икономическото и културното развитие на страната. Българската картографска асоциация (БКА), която е и национален представител в Международната картографска асоциация, бе представена от водещи български учени и спецалисти, които поставиха за обсъждане шест основни проблема, постигайки единомислие по няколко основни насоки на действие.

Двете постоянни комисии на Народното събрание приеха да съдействат за организирането на представителна картографска изложба в Парламента по повод Международната година на картата и Деня на картата - 30 ноември 2016 г. Изложбите ще имат за цел да покажат състоянието на българската картография и нейното място в международното развитие на този важен клон на човешкото познание.

За да насърчат използването на резултатите от държавната и общинската администрация на страната и образователната сфера, двете парламантарни комисии приеха поканата за участие в Шестата международна конференция по картография и географски  информационни системи (ICC&GIS). Те ще улеснят включването на следващата международна конференция по картография в календара на българското председателство на ЕС през 2018 г.

Институционализирането на Национален комитет за координиране усилията на всички заинтересовани страни за постигане на целите на GEO (Group of Earth Observations) и осъществяването на стратегическия план за изграждане на глобална система за наблюдение на Земята (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) намери пълна подкрепа както от комисиите, така и от поканените експерти и от народни представители, които присъстваха на срещата привлечени от нейната тематика. Участниците в срещата са убедени в необходимостта от внасяне на промени в Закона за геодезията и картографията за да се повиши качеството на българската картографска продукция и нейната конкурентност.

Пълна подкрепа от всички участници в срещата получи предложението за създаване на национален фонд „Българско картографска наследство“ и неговото регламентиране като част от културното наследство на страната. Отбелязана бе и необходимостта от активиране на дейността на Комисията по местните наименования. Предложено бе БКА да посочи свой представител, който да участва експертно в разработката на проблемите на геопространствената информация в работата на комисиите на Народното събрание.

В края на срещата БКА представи свое дарение от съвременни карти и атласи за библиотеката на Парламента. Това е второто дарение, което БКА прави след посрещнатото с изключителен интерес попълване на раздела за България на картографската колекция на Библиотеката на ООН в Ню Йорк.