Фотография

Галерия

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА „ДОБРОВОЛЦИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ“

26.04.2016

В началото на м. април 2016 г. в Националния политехнически музей (асоцииран партньор в проекта „ЕвроВизия.Музеите представят Европа“ ) се проведе Национална среща „Доброволците в българските музеи“. Тя беше организирана със съдействието на Министерството на културата - дирекция „Културно наследство, музеи и изобразително изкуство”. На срещата присъстваха повече от 100 музейни специалисти и експерти от цялата страна, които споделиха добри практики и натрупан положителен  опит.

В специална презентация беше представен опитът на Националния исторически музей с привлечените доброволци, участвали при подготовката на Лабораториите „Евровизия“ и изложбата „Крехка толерантност“, реализирани в рамките на проекта „ЕвроВизия.Музеите представят Европа”