Фотография

Галерия

ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБСЪЖДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БРАНША НА НАЦИОНАЛНО НИВО

30.03.2016

Втората национална среща на екскурзоводите се проведе в периода 25-27.03.2016 г.  по инициатива на СЕБ и с основен организатор АЕБ в лицето на Иван Титеряков – член на УС на АЕБ. На нея присъстваха около 70 представители на трите сдружения – СЕБ, ЮСЕ и АЕБ. Конференцията беше уважена и от г-жа Савина Рупелиева, представител и главен експерт в МТ. От името на община Пловдив присъстваха експерти от ОП „Туризъм“ – Пловдив, които поднесоха поздравителен адрес от името на зам.-кмет „Култура и туризъм“ г-жа Амелия Гешева.

Първата част от дебатите бяха свързани с Наредба № 1 от 5 януари 2016 г.за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“.Зададените въпроси към представителя на МТ бяха оформени във вид на писмо-предложение, което е изпратено до МТ.

Беше представена новосъздадената организация – Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас, с председател  Кристалина Пирева, представлявана от заместника си –  д-р Захарий Дечев.

В последващите разисквания бяха обсъдени основно възможностите за предстоящо обединяване на национално ниво и евентуалната му организационна форма. Общото мнение на участниците в срещата беше, че е обединението е добър подход за по- ефективно справяне с проблемите и по-голяма тежест в туристическия бранш. Председателят на СЕБ Валерий Гочев сподели виждането на СЕБ за бъдещо обединение – Федерация – вариант с Конфедерация и  Федерация – пълно сливане на трите организации и създаването на нова структура.

Становището на УС на АЕБ, представено от председателя на АЕБ Николай Миндов, изложено от адв. Георги Гацов – екскурзовод, редови члeн на АЕБ, беше за национално представителство на ротационен принцип от вписаните в Националния туристически регистър три организации, които запазват досегашното си статукво. Това предложение беше направено от заместник-министър Ирена Георгиева на проведената среща в Министерство на туризма на 16.03.2016 г. с част от УС на АЕБ. След договаряне за четиригодишен срок, който е законово предвиден в Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (ЗИДЗТ) една от трите организации със заповед на Министъра на туризма ще представлява екскурзоводите пред Министерство на туризма при необходимост от национално представителство. В ЗИДЗТ няма изискване за единно представителство пред Министерство на туризма. Законът за туризма не лимитира броя на вписаните в Националния туристически регистър професионални сдружения на екскурзоводите.

Любомир Братоев, екскурзовод и редови член на АЕБ, изложи виждането за Конфедерация – запазване на съществуващите сега сдружения като организации със собствен устав и специфика и създаването на един общ ръководен орган, избран от делегати от трите сдружения.

Взеха се следните решения: да се свикат Общите събрания на членовете на отделните сдружения, на които да се обсъди дали да се пристъпи към обединяване и начини за обединение и създаване на един обединителен орган. При положително решение за обединение, да се изберат делегати за общонационално събрание, на което да се обсъдят и гласуват предложенията на отделните сдружения.

Срещата беше съчетана и с обучителна част – бяха поканени лектори, които изнесоха интересни лекции, беше организирано и посещение на туристически обекти в Пловдив със съдействието на ОИ „Старинен Пловдив“.