Фотография

Галерия

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ОБИЧАТ СТРАНДЖА

15.12.2015

Европейската туристическа карта на Странджа планина2016в мащаб 1:110 000, 2016 обхваща 6075 кв. км от източно-тракийската планина, от които 4445 кв. км – от територията на Република България и 1630 кв. км – от територията на Република Турция. Картата е проектирана в пълните физикогеографски граници на Странджа планина на територията на Република България и част от планината на турска територия. Тя отговаря на всички изисквания на класа – европейски туристически карти.

На територията на България, картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от  Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно са представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА, природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада.

От турската територия, картата обхваща части от областите Къркларели и Одрин, разположени по протежението на 187,5 км от държавната граница между двете страни.

Картата представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона, чрез подробна общогеографска информация за територията, с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, установените защитени територии, приетите административни граници и др.

Картата се издава в подкрепа на органите на местната власт, държавни, общински и частни икономически субекти, съществуващите туристически информационни центрове и музеи, представители на туристическия бизнес, граждани и гости на региона от страната и чужбина. Тя е надеждна картографска основа, улесняваща трансграничните проекти между двете съседни държави – Република България и Република Турция.

Основната й версия едипляна във формат 12,5/23 см. Какви са възможностите за допълнителни поръчки: тематични карти на общини или райони; стенна карта – 70/100 см; електронна карта; карта – декоративно пано с размери до 200/300 см; светещи карти – табла; хотелски карти и указателни табели с маршрути. Всички заявки за представяне, използване и развитие на съвременната туристическа карта на Странджа отнасяйте до Международния търговски и културен център •ГЕОПАН• Бургас,  член на БКА.

Създаването и отпечатването на европейската туристическа карта на Странджа бе подкрепено от: Министерства и областни администрации:Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма и Областна администрация – Бургас; общини и кметства:община Малко Търново, община Приморско, кметства - Китен и Ясна Поляна, община Болярово и Камено; държавни и общински предприятия:ЮИДП – Сливен, ТП ДГС – Карнобат, ТП ДГС – Бургас, ТП ДЛС – Ново Паничарево, ТП ДЛС – Ропотамо, ТП ДГС – Кости, ТП ДЛС – Граматиково, ТП ДГС – Малко Търново, ТП ДГС – Звездец, ТП ДГС – Средец, ТП ДГС – Царево, РДГ – Бургас, Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори” – Приморскои Областно пътно управление – Бургас; учебни заведения:Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас; неправителствени организации: Сдружение „Черноморска Странджа” Ахтопол; туристически комплекси и музеи:община Малко Търново - Туристически комплекс „Качул“ и Страноприемница "Ковач";община Приморско - Исторически музей.