Фотография

Галерия

ПРЕДСТОИ ТРЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ В РУСЕ

09.09.2015

АБТТА организира с с любезното партньорство на Община Русе Третата работна среща между бизнеса и местната власт - Сътрудничеството между обществения и частния сектор - платформа за устойчиво туристическо развитие, която ще се проведе от 19 - 21.10.2015 в Русе, хотел Дунав Плаза.

Деловата проява има за цел да създаде условия за повишаване ефективността на взаимодействие между бизнеса и общинските администрации и включва дискусии относно  правомощията и задълженията на институциите, отговорни за управлението и развитието на туристическите дейности, презентации на възможностите за туризъм в общини с утвърден или значим туристически потенциал, двустранни бизнес срещи. За участие в третото издание на форума са поканени български туристически фирми, представители на местните туристически власти, журналисти.

Воден от разбирането за отговорността, която бизнесът и науката споделят за  осигуряване на пазара с висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, Управителният съвет на АБТТА отдава особено внимание на възможностите, които форумът предоставя за подпомагане на практическата подготовка на бъдещите професионалисти в туризма и устойчивото развитие и разширяване на партньорските взаимодействия между индустрията и академичната общност като цяло. За участие във форума са поканени представители на университетите и студенти по туризъм.

Програмата на Третата работна среща между бизнеса и местната власт включва пресконференция на Управителния съвет на АБТТА, официално откриване на форума сприветствия на председателя на УС на АБТТА и на Кмета на Община РУСЕ; Споделена отговорност - работна дискусия относно  ролите и отговорностите на държавата,  местната власт, бизнеса и наукатаза изграждане  на висококачествен и конкурентоспособен национален туристически продукт; Конкурентност, основана на знания-презентации на туристическия потенциал на участващите общини;Една година по-късно -  представяне на новоразработени туристически продукти и проекти за разширяване на туристическото предлагане по общини – участници в предишни  издания на срещата; Практическисеминар -

В2В срещи за индивидуално договяряне между туроператори,  представители на общините и местния бизнес.

Съпътстващата програма наТретата работна среща между бизнеса и местната власт на АБТТА предлагапанорамна разходка по река Дунав,посещение на туристически обекти и атракции, както и инспекция на хотели.