Фотография

Галерия

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННИ РЕКЛАМНИ ПЛАКАТИ НА МУЗЕИ И ТЕХНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ

28.06.2015

Националният преглед на музейния плакат е конкурс за съвременни рекламни плакати на музеи и техните експозиции и изложби. Инициативата ще се провежда ежегодно в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян. Учредители са Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, Факултет за приложни изкуства на Националната художествена академия, Община Смолян, Областна администрация – Смолян, Министерство на културата на Република България.

На 25.06.2015 г., в експозиционните зали на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, се проведе заседание на журито на Първи Национален преглед на музейния плакат – Смолян-2015, в състав:
председател: проф. Димитър Серезлиев и членове: доц. Мирослав Богданов – Национална художествена академия (НХА); ст.преп. Теодор Лихов – НХА;
д-р Леонора Бонева – експерт-музеолог, преподавател в НХА;
Десислава Дикова – ст. експерт КНМИИ при Министерство на културата;
Мария Бебелекова - гл.експерт „Култура“ в Община Смолян;
Таня Марева – директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян; Иван Пеев – директор на Художествена галерия – Смолян;
Николай Букиков – преподавател в Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян.

Журито присъди следните награди в съответните категории в първи национален преглед на музейния плакат – Смолян-2015:

Категория А: „Рекламен плакат на музей и/или за постоянна експозиция“:
Първо място – не се присъжда; Второ място – Регионален исторически музей - Велико Търново; Трето място – Регионален исторически музей – Русе.

Категория Б: „Рекламен плакат на музейна изложба“:
Първо място: Регионален исторически музей - Видин;
Второ място: Национален исторически музей – София; Трето място – ОКИ „Музей за история на София“; Специална награда на Община Смолян – Градска художествена галерия – Пловдив; Специална награда на Министерство на туризма – Музей „Старинен Несебър”. Журито присъди Почетен диплом на Регионален исторически музей – Пловдив.

В представителната изложба ще бъдат включени всички участващи плакати в първия Национален преглед на музейния плакат - Смолян-2015.