Фотография

Галерия

АБТТА ВРЪЧИ ПЪРВИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА УСТОЙЧИВА ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

25.05.2015

В рамките на Зелени дни 2015 – фестивал за устойчив туризъм, отговорен бизнес и зелени идеи в София (21-24 май), беше връчен първия сертификат за устойчива туроператорска дейност в България.

През м. май 2014 г. Асоциацията на българските турорператори и туристически агенти (АБТТА)стана първата от 14-те български туристически асоциации, подписали в присъствието на Генералния секретар на Световната организация по туризъм Глобалния етичен кодекс в туризма на ООН. Днес, една година по-късно член на АБТТАстава първата българска туристическа фирма, получила международно признание за своята висока корпоративна социална отговорност.

Сертификатът Travelife Partner беше връчен на Любомир Попйорданов, управител на туристическа фирма ОДИСЕЯ-ИН от Мая Филипова, национален координатор на TRAVELIFE за България и изпълнителен секретар на АБТТА в присъствието на Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, д-р Тодор Чобанов,  заместник-кмет на София, Иво Маринов, директор ОП „Туризъм”- София, Елица Николова, съветник на Президента на Република България по икономика и развитие на регионите.

Фирма ОДИСЕЯ-ИН, редовен член на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти е водещ български туроператор, който от самото свое създаване през 1990 г. започва да трасира пътя към по-устойчиво бъдеще на българския туризъм. Званието TRAVELIFE PARTNER, обаче не е просто  признание за дългогодишните усилия и активната ангажираност на ОДИСЕЯ-ИН с ценностите на отговорното туристическо развитие.

Платформата TRAVELIFE, създадена с подкрепата на Европейската Комисияс цел повишаване на  екологичната, социална и икономическа устойчивост на Европейската туристическа индустрия, е водеща система за сертифициране на устойчива дейност в туристическия сектор. Сертификат TRAVELIFE PARTNER  удостоверява, че ОДИСЕЯ-ИН спазва повече от 100 критерия за устойчива туристическа дейност и има внедрени процедури  за повишаване на корпоративната култура и социална отговорност във всички основни сфери на управление на туристическия бизнес, вътрешнофирмено управление, разработване на продукти, управление на веригата за доставки и договаряне с доставчици, отношения с потребители, взаимодействия с дестинации.

Стандартите на TRAVELIFEпокриват аспектите на 7 международни критерии, в т.ч. ISO 14001 за околната среда, ISO 26000 за корпоративна социална отговорност, Схемата за екомаркировка Ecolabel, Система за управление наоколна среда EMASIII, др., и са официално признати за пълно съответствие с Световните критерии за устойчив туризъм, подкрепени от ООН. Повече от 35 професионални туристически асоциации включително в Азия, Африка и Латинска Америка популяризират системата сред  своите членове, и работят стъпка по стъпка към постигането на по-устойчива дейност.