Фотография

Галерия

СВЕТОВНАТА КАРТОГРАФИЯ ИЗБРА БЪЛГАРИЯ И АЛБЕНА

30.04.2015

Оценявайки геопространствената информация в развитието на човечеството, Организацията на обединените нации обяви 2015-2016 година за Международна година на картата. На своята специална страница, посветена на глобалния проект http://mapyear.org/, Международната картографска асоциация (ICA) обяви включването на България в него с комплекс от инициативи, съобщиха от ГЕОПАН. ICAе една от авторитетните и професионални организации в съвременния свят, работеща в тясно сътрудничество с ООН.

Публикуването на българските инициативи в календара за Международната година на картата 2015-2016 е не само подкрепа. То е и нещо повече – признание за националния представител в ICA– Българска картографска асоциация и председателя й – проф. Теменужка Бандрова, която оглави  Националния комитет за отбелязването на Международната година на картата в България.

Две инициативи на България привличат общественото внимание: oрганизирането на ICA Сесия във FIG Working Week с картографска изложба на стенни карти в София (17-21 май 2015 г.) и изборът на България и к.к. Албена за провеждането на шестата Международна конференция по картография и ГИС. Тя ще се състои от 19 до 24 юни 2016 г. в Албена, предпочетена благодарение на дейността на националния ни представител, подкрепен от германски партньори.

Конференцията в Албена е добър шанс за достъп до високотехнологични решения и трансфер на добри практики в българските черноморски общини. Форумът ще събере световни специалисти по картография и ГИС. Някои от тях, определят релефа на научна област, с огромно значение за развитието на съвременния свят. Разбира се, ползата, която може да се извлече от превръщането на Албена (за седмица) в столица на картографията, зависи най-много от стопаните на черноморското крайбрежие. За съжаление, много от тях все още възприемат картографията само като илюстрация в рекламните си политики, а не като един от най-съвършените инструменти за управление на територията си и спохождащите я кризи.

През сезон 2015 г. к.к. Албена посреща своите многобройни клиенти с панорамна карта, създадена чрез усъвършенствана технология за тримерна картография, актуален ГИС на курортния комплекс и нанесена прецизно чрез GPSинфраструктура и туристически обекти. Картата е осъществена по поръчка на „Албена“ АД от Картографско студио „ДАВГЕО“, член на БКА. Картографското студио е носител на една от най-престижните международни награди за изработка на туристическа карта.

Страницата от календара (2015-2016) на Българска картографска асоциация (БКА) и Военно-географската служба (ВГС) привлича вниманието към значението на събитията в Международната година на картата. Календарът съдържа 12 колоритни детски рисунки, участници в националното състезание „Карта на Света“ и 12 уникални стари карти на български територии, предоставени от ВГС.