Фотография

Галерия

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ИЗДАДЕ „ТРАКИТЕ“ НА ПРОФ. ГЕОРГИ МИХАИЛОВ – ПО СЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИНАТА ОТ НЕГОВОТО РОЖДЕНИЕ

17.04.2015

Издателството на Нов български университет издаде най-великата книга за траките, написана преди повече от 45 години, от проф. Георги Михаилов – и забравена. Това е второто издание на книгата, след първото, което е направено от Държавното военно издателство през 1972 г. и е посветено на 100-годишнината от рождението на големия български професор-класически филолог Георги Михаилов. Изданието е редактиран и допълнен вариант, подготвен от Георги Михаилов за преиздаване през 1983 г., което не е било реализирано. Оригиналът на изданието се съхранява сред дарените на НБУ архиви на знаменития професор, които Нов български университет получава през 1999 г. от неговата съпруга г-жа Слава Михаилова.

Старата библейска поговорка, че никой не е пророк в родината си – се отнася и за световноизвестния учен Георги Михаилов. Роден на 19 октомври 1915 г., той завършва „Класическа филология” в СУ „Св. Климент Охридски“, продължава обучението си в Сорбоната при Г. Вандриес и П. Шантрен, специализира в Париж при П. Шантрен, Ф. Шапутие, А. Жанмер (по гръцка религия в École des hautes études) и в прочутия Collège de France при Луи Робер по гръцка епиграфика. През 1948 г. получава докторска степен от Сорбоната.

В България негови учители са проф. Александър Балабанов, акад. Димитър Дечев, чл.-кор. проф. Веселин Бешевлиев, акад. Владимир Георгиев, акад. Гаврил Кацаров. Създава фундаментални научни трудове в областта на старогръцката епиграфика - изследването “Езикът на гръцките надписи от България, част І: Фонетика”(1940), чието второ разширено издание излиза на френски език “La Langue des Inscriptions Grecques en Bulgarie, Phonetique et Mophologie” (1943), “Гръцките надписи, намерени в България”(1956) – в пет тома, за които през 1957 г. получава наградата на Френската академия за надписи и литература.

Проф. Георги Михаилов работи върху преводите и издаването на Платоновите диалози в България. Негов е преводът на „Пир“ на Платон, както и на редица други диалози. През 1979 г. благодарение на него излиза първият том, а през 1982 г. и втори том на четиритомната поредица с преведените на български език Платонови диалози. Преподавател в Софийския университет, за преводите на Платон той привлича и своите ученици - проф. Богдан Богданов и проф. Петър Димитров.

Проф. Михаилов е сред световните специалисти по гръцка епиграфика. На ХV Конгрес по гръцка и латинска епиграфика в Мюнхен създава Международната асоциация по гръцка и латинска епиграфика, на която става председател. Избран е за член на Германския археологически институт. Избран е и за член на Английското кралско научно дружество. Не е бил член на Българската академия на науките.

Монографичното издание „Траките“, в над 500 стр., е посветено на историята и културата на траките и до ден днешен си остава най-подробното и подкрепено с доказателства издание, което представя не отделни проблеми, а цялостната история на траките, написана на завладяващия и достъпен език на някогашните професори. „Траките“ е третата книга, която НБУ издава от наследения архив на проф. Георги Михаилов. Първите две са - сборникът SCRIPTA MINORA, който съдържа статии на френски и италиански език в областта на гръцката и тракийската епиграфика и ономастика, второто издание е книгата „Класическа епиграфика“.