Фотография

Галерия

„КАДРИТЕ В ТУРИЗМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ” – ТЕМА НА 15-ИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ НА ВТК

17.04.2022

За 15-ти пореден път Варненската туристическа  камара (ВТК) проведе на 15-16 април т.г. своя Черноморски туристически форум – традиционно събитие, което обединява бизнеса, образованието и науката в търсене на път към обсъждане на актуални теми на развитието на туризма и намиране на работещи решения. В сайта на камарата, организаторите подчертават, че  "в края на тежкия двугодишен пандемичен период и при условията на неочаквана военна интервенция недалеч от нас, туризмът, една от най-хуманните човешки дейности, е изправен пред нови, още по-тежки предизвикателства. В обстановка на несигурност, енергийна криза и висока инфлация, трябва да се решават проблеми общи за всички участници в туристическата дейност – бизнеса, държавната и местната власт, образователните институции, неправителствения сектор. На фона на неочакваната по мащабите си криза, бизнесът насочва отново вниманието си към важни проблеми, от които зависи успешното преодоляване на обективните трудности, съхраняване на постигнатото и търсене на гъвкави решения за адаптиране на действията към променените условия".

Варненската туристическа камара  посвети 15-ия Черноморски туристически форум на тема, която от години стои на фокуса на внимание на целокупния бизнес и определя неговото устойчиво развитие и конкурентоспособност.  Това е темата за кадрите в туризма – за проблемите, съпътстващи тяхната подготовка, мотивация, задържане и развитие.  "ВТК предели темата на форума да бъде „Кадрите в туризма – предизвикателства и перспективи”, като за първи път беше решено провеждането му да бъде предшествано от мащабно проучване на проблема с кадрите в туризма на Северното Черноморие. Проучването беше успешно проведено в продължение на три месеца, като в него взеха участие голям брой представители на туристическия бизнес, учебните заведения с обучение по туристически специалности, държавни институции. Резултатите са изложени в доклад, който беше представен по време на събитието и е включен в сборника с доклади, традиционно обединяващ публикации на научната общност по темата на всеки форум".

Програмата на форума включваше основно презентации на практики на успешно сътрудничество между бизнес и учебни звена, актуални европейски програми, насочени към изграждане на нов тип кадри, както и поставяне на конкретни проблеми, изведени от направеното емпирично проучване. Вторият ден на форума беше посветен на младежките идеи за креативен туризъм. Бяха представени студентски научно-приложни разработки в сферата на туризма, наградени на Студентската научна сесия от 11 април 2022 г.

Форумът се проведе в хибриден вариант – присъствено в зала 1 на Икономическия университет-Варна и онлайн стрийминг в youtube. Събитието се организира с подкрепата на Министерство на туризма, Община Варна и Икономически университет - Варна. Пълната програма, лекторите и темите на форума можете да откриете на официалната му страница: https://www.blackseatourismforum.com/