Фотография

Галерия

ЗАПОЧНАХА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ НА РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МИСИОНИС” – СЕКТОР „СЕВЕР”

10.07.2021

Регионален исторически музей – Търговище информира, че от 5 юли 2021 г. започват археологическите разкопки на ранновизантийска и средновековна   крепост „Мисионис”, сектор „Север”, които ще продължат до м. октомври.

Те са финансирани с 300 хиляди лева съгласно  постановление на Министерски съвет и с 40 хиляди лева от Община Търговище.

Основните научни цели са проучване на ранновизантийския и средновековен град, експониране, визуализиране и социализиране на изследваните  структури. Ще бъде извършена и аварийна консервация на проучени в предходни археологически сезони сгради в ранновизантийската крепост.

Научен ръководител на разкопките е Стефан Иванов, главен уредник в Регионален исторически музей – Търговище, Научен консултант е д.и.н. Николай  Овчаров от  НАИМ – БАН – София.